Datum IzdavanjaVrsta UslugeMrežaOperatorBroj PotvrdePodručje
22.08.2022Usluga pristupa Internetu i Internet uslugenomadskaTR Lukići ITS1-01-3450-17/22-2Aleksandrovac
Datum IzdavanjaVrsta MrežeOperatorBroj PotvrdePodručje
22.08.2022BFWA Mreža u radio-frekvencijskom opsegu (5725-5875) MHzTR Lukići ITS1-01-3450-17/22-2Aleksandrovac
22.08.2022WAS/RLAN mreža u radio-frekvencijskim opsezima (2400-2483.5) MHz i (5470-5725) MHzTR Lukići ITS1-01-3450-17/22-2Aleksandrovac